Portalen

Directe interactie met klanten en samenwerkende partners

Portalen

Green Valley biedt niet alleen u meer vrijheid in handelen, ook uw klanten. Of het nu om de burgers gaat, huurders of bedrijven, u kunt ze zelf online hun zaken digitaal laten afhandelen.

PIP

In hun eigen tempo en op het moment dat het voor hen het beste past. Green Valley biedt vanuit haar suite een widget gebaseerde persoonlijke internet pagina (PIP) die optimaal aansluit op de gemeentelijke zaaksystemen, gebaseerd op de KING standaarden.

Woningcorporaties

Ook voor woningcorporaties is een standaard huurdersportaal beschikbaar geïntegreerd met de back-office applicaties. Inloggen kan via DigiD en/of E-Herkenning. Uiteraard zijn een winkelwagen en online betalingen onderdeel van deze functionaliteit.

Samenwerkingsportaal

Het samenwerkingsportaal - ook wel keten- of partnerportaal genoemd - biedt digitale ondersteuning voor samenwerking met partners van buiten uw organisatie. Via dit portaal is het mogelijk bestanden te delen. Tegelijkertijd kunnen partners producten of diensten aanvragen en de voortgang van hun zaak bekijken. Omgevingsdienst of veiligheidsregio’s gebruiken dit portal ook voortgangsrapportages te bieden aan hun deelnemers. Gemeenten gebruiken het samenwerkingsportaal voor toeleveranciers, projectuitvoerders en collega gemeenten.

Onze oplossingen worden onder meer gebruikt door:

  • logo_wageningen
  • logo_vlaardingen
  • logo_heusden
  • logo_opsterland
  • logo_sluis
  • logo_arnhem
  • logo_zutphen
  • logo_gouda
Aanmelden nieuwsbrief

Hoofdkantoor

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top