Nieuws

VRU kiest voor innovatieve Risicobeheersingsoplossing van Roxit

Integrale werkprocesapplicatie voor risicobeheersing.
Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is Roxit de beste partner gebleken voor Veiligheidsregio Utrecht (VRU) om de “Werkprocesapplicatie Risicobeheersing” te leveren.

VRU maakt hierbij een grote stap voorwaarts met een volledig webgebaseerde oplossing, die bestaat uit een zaaksysteem, documentmanagementsysteem en een objectregistratie/omgevingsdossier, die de gespecialiseerde werkprocessen van de sector Risicobeheersing volledig digitaal ondersteunt.

Waarom VRU kiest voor de oplossing van Roxit
“Wat ons aan de oplossing van Roxit aansprak is dat de aangeboden oplossing toegankelijke en specifieke functionaliteit biedt voor de medewerkers van Risicobeheersing, management en ketenpartners. Bovendien overtuigt de rijkheid van het zaaksysteem en DMS ons om de werkprocesapplicatie ook als een organisatiebrede oplossing in te zetten.”

Met de invulling van Roxit voor de Werkprocesapplicatie Risicobeheersing is VRU in staat om het werk van de Sector Risicobeheersing volledig digitaal en zaakgericht uit te voeren. Dat is inclusief interactie en communicatie met opdrachtgevers en ketenpartijen, zoals omgevingsdienst en gemeenten. “Sterk punt is dat onze ketenpartners ook rechtstreeks in die applicatie kunnen werken en het ook kunnen koppelen aan hun zaaksysteem of hun VTH-pakket Squit XO. Hierdoor kunnen we allemaal naar dezelfde gegevens  kijken zonder gedoe met uitwisselen van objectinformatie. Je kunt bovendien zien dat zij ons werk begrijpen, duurzaam investeren in voor ons belangrijke ontwikkelingen en de ervaring en professionaliteit hebben om ons te helpen met het specifieke werk waar we mee bezig zijn. Dat zie je terug in hun oplossing, maar ook in hun plan van aanpak.”

Unieke combinatie van leveranciers voor veiligheidsregio’s
Roxit werkte in deze aanbesteding samen met Green Valley, die het zaaksysteem en DMS levert. De aanbesteding voor de VRU liep parallel aan de aanbesteding van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), die functioneel deels overlapte, maar die breder was ingestoken op digitaal werken voor de gehele organisatie van de VRHM. Die aanbesteding werd gewonnen door Green Valley, waarbij Roxit de objectregistratie / omgevingsdossier levert. “Hoewel beide aanbestedingen dus behoorlijk verschilden (en de concurrentie ook), blijkt hieruit dat we hier met Green Valley en Roxit een combinatie hebben met het ideale portfolio om veiligheidsregio’s te helpen met hun transitie naar digitaal werken”, aldus Rob van Tiel van de Roxit Groep, die nauw betrokken is bij de oplossing voor beide klanten. Hier hebben we met de combinatie van Green Valley en Roxit naar gestreefd.” Hij haalt een citaat aan van John “Hannibal” Smith van the A-Team: “I love it when a plan comes together”.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top